Mis on RSS?

RSS on elektrooniliste uudiste edastamise viis, mida võiks võrrelda ajalehtede kojukandega.

RSSi "tellijad" saavad uudised kätte oma valitud viisil (näiteks linkidena veebilehitsejas, kirjadena meiliprogrammis või artiklitena eraldiseisvates RSS lugejates). Erinevus tavapärasest uudiste tellimisest, kus tellija peab teenuse pakkujale edastama oma emaili, seisneb selles, et teenuse pakkuja annab Teile viite (vt. allpool), kust Te saate kätte värskeimad uudised. Seega on tegu vabatahtliku teenuse tellimisega, millest saate iga kell loobuda olles kindel, et teenuspakkujale ei jää "vedelema" Teie meiliaadress.

RSSi saab lugeda paljude programmidega (otsi internetist "rss reader"), teiste hulgas ka moodsate veebilehitsejatega (Firefox, Opera, Internet Explorer) ja meiliprogrammidega.

Seda, kas mingi interneti lehekülg pakub RSS teenust, tunnete selle järgi, et lehel on üks RSS logodest: või . Rohkem infot RSS kohta loe Wikipedia artiklist RSS (file format).

Auto24.ee pakub hetkel järgnevaid RSS tellimusi: